Sekilas Tentang SMP 2 Pekalongan

SMP 2 Pekalongan

SMP Negeri 2 Pekalongan kuwi SMP pertama sing ono nang kalongan. Nggone nang nggili Cendrawasih nomer 11 Pekalongan. SMP iki kuwi sekolah sing pertama juga ngunggahke statuse dadi SSN (Sekolah Standar Nasional) nang kalongan. Malah tahun 2008 dadi RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional), Sangar ho ?

Sejarahe.

Sekolahan iki ngadek tanggal 16 juni 1950 nganggo SK No. 5447.B.25/1950. Sekolahang iki lokasine nang lingkungan belajar karo kantoran, dadine tenang nggo sinau karo gampang dijangkau angkot. Ombone 5.700 m2, rinciane sing 40 persen nggo bangunan, sing 20 persen nggo halaman karo taman. Sisone 40 persen nggo olahraga. Opo ra sak pore?

smp 2 pekalongan

Nggone.

SMP 2 kwi nggone nang Jalan Cendrawasih no 11, Sekolahane madep ngidul. Sebelah kulone Jalan tentara pelajar, nek wetane Jalan kepodang sing tembus tekan kantor Telkom. Mbek lor e jejeran karo SD Kandang Panjang 2 Pekalongan. Sebrang dalane persis ono Gedung Pengadilan Kota Pekalongan. Mbiyek ngarep pengadilan akeh sing adol jajanan karo mie ayam.

Nang Jalan Kepodang ono warung soto. Jalan Kepodang kui rute mbolos jah 3C, 3D karo jah sing mbeler-mbeler. Gari menek trus mlumpat pager otok karang pagere endek. Nek nyong ora tau mbolos, dolane nang perpus makane saiki iso ngarang artikel kokiye. Ngandel po ra kwe?

Denah Sekolah Jaman Mbiyek

Nang jero sekolahan pojokan mepet Jalan Kepodang, mbiyek ono sing adol bakso karo soto. Kulone ono bangunan perpustakaan. Ngulon maneh gudang sing nggo pranti ketrampilan masak. Jejere persis kui warung legendaris sing adol arane Pak Da’i. Ngulon maneh yo WC pedek karo klas 1A.

Mepet dalan tentara pelajar kui mbiyek parkiran pit dek lor tekan kidul. Antara tembok batesan SD Kandang Panjang karo klas 1A ono dalan cilik nggo akses wong sing bar dekek pit. 1A paling lor urut 1B, C, D, E, 2A, B, C, D. Kelas 2D nang pojokan jejer karo kantor BP. Sebelah wetane ono nggon cilik nggo Koperasi. 2E ne nang ndi? Kelas 2E nggone nang wetan e kantor guru karo gerbang utama. Jejeran karo kelas 3A. Lanjut mengidul 3B, C, D, E Diantara 3C karo 3D ono dalan metu nang arah Jalan Kepodang.

Nang kidul e warunge Pak Dai ono bangunan arane Laboratorium. Kui biasane nggo plajaran Elektro karo IPA. Ngarepe ono lapangan nggo Upacara karo Senam / Olahraga.

Ruang Kelase

Ruang kelas jaman mbiyek yo kokae otok ah, Nono AC ne. Ora koyo saiki. Mejone be model dadi siji antara bangku karo mejo. Tur biasane mejone isine orek-orekan tip-ex. Mejone cok ono bolongan antarane papan kayu, Lha kui sing nggo nyonto nek pas ulangan. Mbiyek guru nek mulang izik full nganggo kapur, nek bar nulis dibusek. Sing mbusek biasane murid sing dikongkon gurune.

Nek ono jah sing mbedut, Penghapus cok melayang keno ndas. Jaman mbiyek longko wong lapor polisi nek murid dipathak penghapus. Mbiyek sak kelas roto-roto isine jah 40, Sak angkatan ono limang kelas. Nek awan sekolahang iki dinggo SMP PGRI.

bangku sekolah smp 2 pekalongan
Bangku jaman mbiyek

Nostalgiane

Jaman mbiek ono warung arane Pak Dai, dodolane sego megono, toel, jangan, tempe goreng karo remukane. Warunge biasane nggo sarapan karo mangan awan. Es teh e terkenal diistilahke es kobok, asale njukuke nganggo kobokan. Sangking antrine umbrus tok wes pokoke. Ono sing mangan tempe loro ngaku siji, ono sing bar mangan mberat tok.

Nek olahraga mlayu, mubeng tekan TRM (tirta raya mina) tur cok ono sing mbonceng pit karo nyegat liwat gang. Do umbrus og pancen. Jaman mbiyek sekolah do numpak pit karo diterke bapakane. Sing ngatur lalu lintas bocah-bocah dewe, jenenge PKS.

Ono sing sekolah numpak kol. Biasane do numpak kol jurusan THR-BOOM, soale sing liwat kono yo mung kuwi. Lha nek do bali, biasane sing numpak kol / angkot kui mlaku ndisik tekan brug loji pedek pasar. Nang kono akeh kol sing jurusan Kedungwuni po Wirodeso. Nek pas mlaku liwat Lapangan Njetayu cok diklontengi karo jah-jah mbeler. Nek ora njaluk duit, njaluk topi, Nyengite pok yakin.

Perkembangane SMP Negeri 2 Pekalongan moderen.

Bangunane kye saiki  ono 20 kelas, 1 ruang ketrampilan/PTD, ruang laboratorium IPA, ruang Lab. Komputer, perpustakaan, ruang guru, ruang TU, ruang BK, Mushola, dan kafetaria. Jumlahe siswa SMP Negeri 2 Pekalongan Tahun Pelajaran 2015/2016 kui 644 siswa, Nek gurune ono 43 mbek staf TU ne  13 wong. Prestasine SMP Loro Pekalongan misale juara Umum POPDA Tingkat Kota, Peringkat I Hasil UN Tingkat Kota, Juara OSN, Vocal Grup, karo kejuaraan2 liyane.

Fasilitase sekolahan iki lengkap yakin puo tur guru-gurune profesional dadine ndukung bakat karo minate siswa ben iso entuk prestasi sing maksimal. Mulane anakmu nek wes cukup umure, sekolahke kene bae.